Obituaries

Byron Bauduin thumbnail

Byron Bauduin

October 15, 1947 - August 22, 2012

James Traynham thumbnail

James Traynham

August 24, 1923 - August 22, 2012

Matthew Prasse thumbnail

Matthew Prasse

March 21, 1984 - August 20, 2012

Robert N. Thomas thumbnail

Robert N. Thomas

August 15, 1950 - August 19, 2012

Danny R. Lambert thumbnail

Danny R. Lambert

August 3, 1939 - August 19, 2012

Ethel M. “Blondie” May thumbnail

Ethel M. “Blondie” May

May 17, 1921 - August 17, 2012

France L. Pilgrim thumbnail

France L. Pilgrim

November 25, 1960 - August 17, 2012

Roger W. Searcy thumbnail

Roger W. Searcy

January 18, 1961 - August 17, 2012

L.C. Harris thumbnail

L.C. Harris

August 28, 2012 - August 13, 2012

Dorothy Slocum thumbnail

Dorothy Slocum

October 13, 1942 - August 12, 2012